בס"ד

הרב בלוי כשרויות

תקציר

הרב בלוי מלמד כיצד צריך לנהוג בעת ברור כשרות במסעדות אולמות וכדו’

דוגמא מראה עיצוב

שם סיפור

דילוג לתוכן